วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประกวดวาดภาพ ระบายสีกับคอลเกตในหัวข้อ "ฟ.ฟัน ขาวสวย ช่วยกันแปรง"
      กิจกรรมประกวดวาดภาพ ระบายสีในหัวข้อ "ฟ.ฟัน ขาวสวย ช่วยกันแปรง" ·เพื่อให้นักเรียนโกลเบิล อาร์ตได้มีส่วนร่วมแสดงออกในความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะของน้องๆเอง เพื่อเป็นตัวแทนนำผลงานชนะเลิศของเด็กไทยเข้าร่วมแข่งขัน "My Bright Smile" Global Calendar Art Contest ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และผลงานที่ชนะการแข่งขันจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 250 US$ และถูกตีพิมพ์ลงปฏิทินปี 2014 (Global Calendar) ที่ทางคอลเกตจะแจกไปทั่วโลก

กติกาการสมัคร

1.ผู้เข้าสมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง(ตามใบสมัครที่แนบมาให้)

2.หมดเขตรับใบสมัครและส่งผลงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 (ตามตราประทับไปรษณีย์) ส่งผลงานที่ตู้ ป.ณ. กลาง 571, กรุงเทพฯ 10500 (วงเล็บมุมซองโครงการ My Bright Smile)

3.ประกาศผลผู้เข้ารอบภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 (โดยทางบริษัทฯจะติดต่อกลับตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งในใบสมัคร)

ที่มา ใบสมัครและรายละเอียดที่ http://www.globalart.co.th

กติกาการประกวดวาดภาพระบายสี

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอายุระหว่าง 6-9 ปี

2.หัวข้อการประกวด ฟ.ฟันขาวสวย ช่วยกันแปรง เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ไม่จำกัดเทคนิคและการใช้สี อาทิ ดินสอสีไม้ สีน้ำ สีเทียน สีชอล์ก ฯลฯ (พร้อมเขียนคำบรรยายสั้นๆไว้หลังภาพ)

3.ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และไม่เคยประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน

4.ใช้กระดาษวาดภาพขนาด A3 (29.7 x 42 ซม.) 100 ปอนด์

5. ไม่สามารถลอกผลงานจากนิตยสาร,หนังสือ หรือภาพใดๆจากอินเตอร์เน็ตได้

6.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

7.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด


เกณฑ์การตัดสิน

- ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน

-ความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหาที่กำหนด 20 คะแนน

-การจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน

-การให้สีสัน 20 คะแนน

-ความประณีต สวยงามและความสมบูรณ์โดยรวม 20 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน

รางวัลจากการประกวด

- รางวัลชนะเลิศ My Bright Smile (ประจำประเทศไทย) - เงินทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

- ใบประกาศนียบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - เงินทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

- ใบประกาศนียบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 ใบประกาศนียบัตร

- รางวัลชมเชย  เงินทุนการศึกษา 1,000 บาท

 ใบประกาศนียบัตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น