วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประกวด วาดภาพระบายสี วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555 หัวข้อ “ภูมิพลมหาราชา พระบุญญาเกริกไกร ร้อยรัดดวงใจไทยทั้งแผ่นดิน ”


คลังพลาซ่า ขอเชิญน้องๆที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาเข้าร่วมประกวด วาดภาพระบายสี
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555

หัวข้อ ภูมิพลมหาราชา พระบุญญาเกริกไกร ร้อยรัดดวงใจไทยทั้งแผ่นดิน

ชิงทุนการศึกษากว่า 30,000 บาท

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่ 11.00น.เป็นต้นไป
ณ อีเว้นท์ฮอลล์ชั้น7 คลังพลาซ่าจอมสุรางค์

เกณฑ์การประกวด

1. ผู้สมัครเป็นชายหรือหญิงก็ได้ 
     โดยแบ่งการรับสมัคร ออกเป็น 4 ระดับ คือ
1.1           ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
1.2           ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
1.3           ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
1.4           ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
2.  ผู้สมัครต้อง  กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ส่งพร้อม
     หลักฐาน   ภายในระยะเวลาที่กำหนดเปิดรับสมัคร

 หลักฐานการสมัคร
 1.   หนังสือรับรองทางโรงเรียน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน ฉบับ
 2.   รูปถ่าย จำนวน 1 รูป

ขั้นตอนการประกวด
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 3 และ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 6                     
ผู้ประกวด จะต้องวาดภาพ ระบายสี ด้วยสีช็อค
ขนาดกระดาษ 11 x 15 นิ้ว
ใช้เวลาในการวาด ระบายสี  3 ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 6                                     
ผู้ประกวด จะต้องวาดภาพ ระบายสี ด้วยสีโปสเตอร์หรือ สีน้ำ  ขนาดกระดาษ 15 x  22 นิ้ว
ใช้เวลาในการวาด ระบายสี 3 ชั่วโมง

โดยทั้ง 4 รุ่น ประกวดแข่งขัน เวลา 12.00 15.00 น.
หัวข้อในการวาดภาพในครั้งนี้คือ
ภูมิพลมหาราชา พระบุญญาเกริกไกร ร้อยรัดดวงใจไทยทั้งแผ่นดิน
ผู้เข้าประกวดแข่งขัน ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การวาดพร้อมสีมาเอง โดยทางห้างฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมกระดาษ  สำหรับวาดภาพไว้ให้ 


รางวัล
รุ่นระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -3 , 4 - 6
รางวัลยอดเยี่ยม     1  รางวัล
ทุนการศึกษา 2,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลดีเด่น                                   1  รางวัล
ทุนการศึกษา 1,500 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลสร้างสรรค์  1  รางวัล
ทุนการศึกษา 1,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย         2 รางวัล
ทุนการศึกษา 500 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลปลอบใจ    3 รางวัล                                                            
ทุนการศึกษา 300 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ

รุ่นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 , 4 - 6
รางวัลยอดเยี่ยม     1  รางวัล
ทุนการศึกษา 3,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลดีเด่น                                   1  รางวัล
ทุนการศึกษา 2,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลสร้างสรรค์  1  รางวัล
ทุนการศึกษา 1,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ประชาสัมพันธ์คลังพลาซ่าทั้ง2 สาขา
และคลังวิลล่าสุรนารายณ์ 044-260336-40 ต่อ 1709

ที่มา : http://www.klangplaza.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น