วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “เฮง เฮง รับตรุษจีน”

        


 น้อง ๆ อายุ 7 – 12 ปี ประกวดระบายสี และเติมแต่งภาพวาดตามจินตนาการ ด้วยสีไม้ หรือสีชอล์ค Pastel oil  หมดเขตส่งภาพประกวด 1 ก.พ. 56 ส่งที่ เคาน์เตอร์สมาชิกสัมพันธ์ ชั้น 2 ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี และ ชั้น 4 ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพูภาพทุกภาพจะถูกคัดเลือกเหลือเพียง 12 ภาพสุดท้าย เพื่อโพสต์ขึ้น Fackbook tanghuasengภาพที่ได้รับคะแนนโหวต Like สูงสุด 3 อันดับแรก รับบัตรกำนัลของห้างตั้งฮั่วเส็ง พร้อม Gift Set จอห์นสัน รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท  น้อง ๆ คนไหนสนใจอยากเข้าร่วมประกวด ขอรับภาพระบายสีได้ที่เคาน์เตอร์สมาชิกสัมพันธ์ ทั้ง 2 สาขา

ที่มา : https://www.facebook.com/bytanghuaseng

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด“โลกาภิวัตน์”


ที่มาของภาพ :  www.facebook.com/queengallerybkk


บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)  จัดการประกวดจิตรกรรม ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด "โลกาภิวัตน์" เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท ได้รับเกียรติจากศิลปินอาวุโส ได้แก่ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์,  อาจารย์ถวัลย์ ดัชนีย์, อาจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก และอาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ 

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล  120,000 บาท 
รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ 
ใช้สีอะคริลิก สีน้ำมัน หรือสื่ออิสระบนผืนผ้าใบ 
ขนาดไม่เกิน 150-200 ซม. 
ระหว่างวันที่ 25-29 มี.ค. 2556
ประกาศผลภายในวันที่ 30 เมษายน 2556
ณ บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 สาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้  ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

สื่ออ้างอิง :  ไทยรัฐ

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

โครงการ กล้าใหม่...ใฝ่รู้ รอบชิงชนะเลิศ..ระบายจินตนาการผ่านผืนผ้าใบจาก www.facebook.com/scb.thailand

              ภาพบรรยากาศน่ารัก ๆ วันที่ 24 ม.ค.2556  การแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 7 รอบชิงชนะเลิศ  น้องๆ รุ่นเล็กในระดับประถมศึกษา  วาดภาพระบายสี แต่งแต้มสีสันของเฟรมผ้าใบขนาด 2x3 เมตร ในโจทย์ชุดคำที่แต่ละทีมได้เลือก 
การประกวดวาดภาพระบายสี Toyota Dream Car Art Contest


ที่มา : http://www.thestylebytoyota.com/dreamcar2013


    การประกวดวาดภาพระบายสี Toyota Dream Car Art Contest   แบ่งการประกวดออกเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นระดับอายุไม่เกิน  10 ปี รุ่นระดับอายุ 10-12 ปี และรุ่นระดับอายุ 13-15 ปี โดยผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องวาดภาพรถยนต์    ในฝันตามความคิด และจินตนาการของตนเพื่อสะท้อนถึงยานยนต์แห่งอนาคต ซึ่งคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดรุ่นละ 3 ผลงาน ในแต่ละระดับอายุ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 9 ผลงาน ให้เป็นผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ ในช่วงเดือนเมษายน เพื่อเป็นตัวแทนจากประเทศไทย  ส่งผลงานไปร่วมประกวดในเวที ระดับโลก ที่ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนสิงหาคม สำหรับผู้ชนะการประกวดวาดภาพระบายสี ในระดับประเทศ จะได้รับเงินรางวัล โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์      ประเทศไทย จำกัด นอกจากนั้นในปีนี้ได้มีรางวัลพิเศษเพิ่มขึ้นจำนวน   2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรถยนต์ในฝัน       เพื่อสังคม และรางวัลรถในฝัน ความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด “Toyota Dream Car Art Contest 2013” ได้ตั้งแต่นี้ถึง  28 กุมภาพันธ์ 2556  สามารถสมัครผ่านช่องทางดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://www.thestylebytoyota.com/dreamcar2013 หรือ ติดต่อรับใบสมัครที่ อาคาร The Style by TOYOTA  สยามสแควร์ ซอย 7 หรือ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ
ประกาศผลรางวัลระดับประเทศ เดือนเมษายนทาง www.thestylebytoyota.com/dreamcar2013
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-658-4444 หรือที่ E-mail: toyotadreamcar.th@gmail.com


ประกวดวาดภาพระบายสี “ทำอย่างไร จึงไม่จมน้ำ”

กติกา
๑. เด็กที่เข้าประกวดวาดภาพระบายสี “ทำอย่างไร จึงไม่จมน้ำ” ต้องมีอายุตั้งแต่ ๗ - ๑๒ ปี
(แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ กลุ่มระดับอายุ ๗ - ๙ ปี และกลุ่มระดับอายุ ๑๐ - ๑๒ ปี
๒. วาดภาพตามแนวนอนของกระดาษ บนกระดาษชนิดใดก็ได้ ขนาด A๔ (๒๑๐ มิลลิเมตร x ๒๙๗ มิลลิเมตรหรือ ๘.๒๕ นิ้ว x ๑๑.๗๕ นิ้ว) และระบายสีด้วยตนเอง โดยสามารถใช้สีไม้ (ดินสอสี) หรือสีเทียนก็ได้ตามความถนัด
๓. ภาพวาดนั้นจะต้องมีภาพโลโก้น้องห่วงใย และภาพต้องสื่อความหมาย ว่า “ทำอย่างไร จึงไม่จมน้ำ”
๔. เขียนบรรยายถึงแนวคิดของการวาดภาพที่ส่งเข้าประกวด บนกระดาษ ขนาด A๔ (๒๑๐ มิลลิเมตร x ๒๙๗ มิลลิเมตรหรือ ๘.๒๕ นิ้ว x ๑๑.๗๕ นิ้ว) ความยาวไม่เกิน ๑๐ บรรทัด
๕. ผลงานที่จะนำมาประกวดจะต้องไม่เคยผ่านการประกวดหรือผ่านการแสดงและลอกเลียนแบบผู้ใด
๖. เด็ก ๑ คน สามารถส่งผลงานภาพวาดได้มากกว่า ๑ ภาพ และไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่ง
๗. ด้านบนของภาพให้ระบุว่า “การประกวดวาดภาพระบายสี ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี ๒๕๕๖”
๘. ด้านล่างของภาพจะต้องระบุรายละเอียดดังนี้
         ๑) ชื่อภาพ
         ๒) ชื่อ - นามสกุล และอายุ ของเจ้าของผลงาน
         ๓) ระดับชั้น, ชื่อโรงเรียน และจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน ของเจ้าของผลงาน
๙. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดภาพระบายสีจะถูกนำไปจัดแสดงในวันจัดงานรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ (วันเสาร์ที่
๒ มีนาคม ๒๕๕๖)
๑๐. คณะกรรมการตัดสินจากผลงานภาพวาดระบายสี “ทำอย่างไร จึงไม่จมน้ำ” ที่ส่งเข้ามา
๑๑. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทาง website: www.thaincd.com และ/หรือหนังสือ
ราชการ และโทรแจ้ง
๑๒. เด็กที่ได้รับรางวัลจะต้องมารายงานตัว และรับรางวัล ในวันที่จัดงานวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ (วันเสาร์ที่ ๒มีนาคม ๒๕๕๖)
๑๓. เด็กที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละระดับ ต้องมานำเสนอแนวคิดของผลงานภาพวาดของตนเองในบริเวณที่ผู้จัดงานจัดไว้ให้ ในงานวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ (วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖)
๑๔. ผู้ที่จัดส่งเด็กเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงาน สามารถเป็นบุคคลทั่วไปได้


การสมัคร
* เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
*ขั้นตอน: ส่งใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานตามที่กำหนด พร้อมทั้งภาพวาดระบายสี (บนกระดาษขนาด A๔)
และแนวคิดของการวาดภาพ (ไม่เกิน ๑๐ บรรทัดบนกระดาษขนาด A๔) ไปยังกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น)
* คุณสมบัติ
เด็กที่เข้าประกวดวาดภาพระบายสี ต้องมีอายุตั้งแต่ ๗ - ๑๒ ปี


 หลักฐาน
๑. ใบสมัครเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี “ทำอย่างไร จึงไม่จมน้ำ” (ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ
ปี ๒๕๕๖) โดยต้องกรอกข้อความและมีลายเซ็นครบถ้วนตามที่กำหนด
๒. แบบอนุญาตและยินยอมให้เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี โดยต้องกรอกข้อความและมีลายเซ็นครบถ้วน
ตามที่กำหนด
๓. ใบสูติบัตรหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถระบุชื่อและแสดงอายุของเด็กที่เข้าประกวดวาดภาพระบายสี

เงื่อนไข
๑. เด็กที่เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ต้องได้รับการอนุญาตและยินยอมให้เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี
จากบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
๒. เด็กที่เข้าประกวดวาดภาพระบายสี ต้องได้รับการรับรองจากครูประจำชั้น
๓. เด็กที่เข้าประกวดวาดภาพระบายสีและผู้ปกครอง ยินดีและอนุญาตให้มีการเผยแพร่ภาพวาดระบายสี “ทำอย่างไร
จึงไม่จมน้ำ” ที่ส่งเข้ามาร่วมแข่งขันได้
๔. เด็กที่เข้าประกวดวาดภาพระบายสีและผู้ปกครอง ต้องปฏิบัติตามตามกติกา การสมัคร และเงื่อนไขของการแข่งขัน
ทุกประการ ทั้งนี้หากเกิดปัญหา/ความเสียหายใดๆ จะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้จัดงาน
๕. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขรางวัล
* รางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละระดับ จำนวน ๒ ระดับ คือ
- ระดับกลุ่มระดับอายุ ๗ - ๙ ปี
- ระดับกลุ่มระดับอายุ ๑๐ - ๑๒ ปี
* รางวัลชมเชย ระดับละ ๓ รางวัล (รวม ๖ รางวัล)
* เด็กที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละระดับ จะได้รับโล่รางวัลจำนวน ๑ โล่ และเงินทุนการศึกษาจำนวน ๕,๐๐๐.- บาท
􀂃 เด็กที่ได้รับรางวัลชมเชยในแต่ละระดับจะได้รับประกาศเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษาจำนวน ๒,๐๐๐.- บาท
DOWNLOAD รายละเอียดและใบสมัครเพิ่มเติม


ที่มา : www.facebook.com/thaincd  
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

ประกวดภาพวาด "ผลที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของนักการเมือง"    สำนักงาน ป.ป.ช.  จัดการประกวดภาพวาด “ผลที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของนักการเมือง” เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาการทุจริต  เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาในระบบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสะท้อนแนวคิดดังกล่าวผ่านทางสื่อศิลปะภาพวาด โดย นำ เสนอผลงานบนกระดาษ ผ้าใบ ไม้อัด หรือวัสดุอื่น ๆ ตามความเหมาะสมขนาดไม่ต่ำกว่า 60 x 80 เซนติเมตร แต่
ไม่เกิน 120 x 120 เซนติเมตร ลักษณะ 2 มิติ ประเภท จิตรกรรม หรือภาพพิมพ์ หรือภาพสื่อผสมโดยไม่
จำกัดเทคนิคและชนิดของสี  ตั้งชื่อผลงานและบรรยายแนวคิด หรือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

รางวัล
ผู้ชนะการประกวดภาพวาด จะได้รับรางวัล ดังนี้

ระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.พร้ อมเงินรางวัล 50000 บาท และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.พร ้อมเงินรางวัล 40000 บาท และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.พร้ อมเงินรางวัล 30000 บาท และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 10000 บาท พร อมเกียรติบัตร

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.พร ้อมเงินรางวัล 30000 บาท และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.พร ้อมเงินรางวัล 20000 บาท และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โ่ล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.พร ้อมเงินรางวัล 10000 บาท และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 5000 บาท พร้ อมเกียรติบัตร
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด ในกรณีผลงานที่ส่
เข ้าประกวดไ่ม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่คณะกรรมการกำหนด

สามารถส่งผลงานเข ้าประกวดด ้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ได ้


สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง สำนักงาน ปปช. เลขที่ 165/1 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300ส่งผลงานระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2556
ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 29 มีนาคม 2556


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ้ที่ สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง
หมายเลขโทรศัพท 022829591
ที่มา และค้นหาใบสมัคร และรายละเอียดได ้ทางเว็บไซต์  www.nacc.go.th ครับ
การประกวดภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก ครั้งที่ 22 หัวข้อ "น้ำ : บ่อเกิดแห่งชีวิต"